Stormschade

Stormschade

Ik smeek om genade
Na gedane stormschade
Gekomen was de zee
Nam alles van mij mee

Verwoestende golven
Compleet bedolven
Een gebroken ziel
Zorgde dat ik kniel

Totaal uitgeblust
Zat ik aan de kust
Op het strand
Totaal onthand

Moest ik dit dragen
Zonder te klagen?

Ik smeek om genade
Na gedane stormschade
U hield vast mijn hand
Daarom hield ik stand

Leerde weer te lopen
Op mijn Heiland hopen
Door water gedragen
Doen zonder te vragen

Wandelend aan de kust
Totaal uitgerust
Voelde ik mij vrij
Want Hij is nabij

Wanneer ik nu kniel
Zorgt U voor mijn ziel

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.

Ongemerkt

Ongemerkt

Wanneer ik even niet mijn handen vouw
En alleen op mijn eigen ego bouw
Sta ik ongemerkt aan de rand
Van een afgrond waar ik ben belandt
Raak ik dan nu bijna alles kwijt
Wat volgt is diepe spijt

Ik vouw dan mijn handen en kniel
Smekend om genade voor mijn ziel
Toon ik spijt en diep berouw
Hopend op Zijn oneindige trouw
Kijk ik uit naar Zijn reddende hand
Een vernieuwing van onze band

Heere, vergeef toch mijn misdaden
Geef toch rijkelijk Uw genade
Maak mij vrij van zonden
Heel alle zere wonden
Wilt U mij maken rein en puur
Gezuiverd door Uw louterend vuur

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.

Mijn voeten gedragen

Mijn voeten gedragen

Heer, leid mij ook vandaag verder
Verder dan mijn voeten kunnen dragen
Wees daarom mijn Gids, mijn Herder
Zodat deze reis zal slagen

Heer, leer mij te gaan over de golven
In genade gedragen door U te vertrouwen
Dat ik aan Uw hand dit pad mag volgen
Mijn leven lang op U mag bouwen

Wanneer de golven dan toch overslaan
En mijn voeten zouden falen
Dan roep ik mijn Gids, mijn Herder aan
Want Hij zal mij redden en thuishalen

Mijn ziel vindt dan eindelijk rust
Vrede gevonden door Zijn genade
Gegroet door Vader met een kus
Thuisgekomen zonder stormschade

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.

Lofzang

Lofzang

Omhoog gaat mijn lofzang
Omdat ik naar U verlang
Hoor naar dit prachtige geluid
Warme woorden worden geuit

Ik zal mijn Heer prijzen
Mijn dank ten hemel doen rijzen
Want Hij is wonderlijk goed
In en met alles wat Hij doet

Hij zorgt voor mij iedere dag
Kent mijn tranen, hoort mijn lach
Leert mij bidden hoe ik Hem verwacht
Wanneer Hij voor mij komt in de nacht

Daarom wil ik nu zingen
Over al deze wonderlijke dingen
Hem loven, dat Gij mijn Vader zijt
Een bron van vreugde, dat is een feit

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.

In rust vertrouwen

In rust vertrouwen

Ik sta hier op het strand aan de kust
Laat ik wegwaaien al mijn onrust
De wind neem ze mee over de golven
Langzaam worden ze door de zee bedolven

Gereinigd wordt ik door de zee, het zout
Ik was opeens niet meer benauwd
Veranderde in een totaal ander mens
Vervuld wordt mijn allergrootste wens

Op het water zet ik nu mijn voeten
Dit is de weg naar huis, mijn route
Bang ben ik niet, dat ik afglijdt
Want Hij is het die mij leidt

Ik loop over het water, van kust naar kust
In mijn hoofd heerst er totale rust
De zee kan mij namelijk niet verslinden
Want Hij laat mij Zijn veilige haven vinden

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.