Wanneer de haan heeft gekraait
Het bloed overal heen waait
Waar klinkt spot en hoon
Op ’t hoofd gezet een doornenkroon
In Zijn hand een rietenstaf gelegd
Zonder een woord, een eenzijdig gevecht
Is dit nu Davids grote Zoon
Ja, is dit nu Zijn loon?

Gepijnigd met striemende zweepslagen
Afgevuurd honderden slinkse vragen
Een purpermantel op Zijn schouder gelegd
In donkere gedachten gedaan, in en in slecht
Wisten de soldaten wat ze deden?
Dat zij nu werkten aan eeuwige vrede?
Dit alles moest namelijk gebeuren
Ook al is hun handelen af te keuren

Hij liet zich bespugen en bespotten
Door mensen, uitvoerende satans complotten
Hij werd tot kruisiging veroordeeld
Zodat God onze harten heelt
Want door Zijn bloed kan God onze zonden niet zien
Ja, dat is waar dit alles voor dien
Hij wilde geven, zodat wij zouden ontvangen
Want dat was God, onze Vader, Zijn verlangen

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.