Christus vlag

door | Eindtijd en wederkomst

Op deze nieuwe dag, de allereerste dag
Mocht ik dit alles aanschouwen onder Christus vlag!

Ik probeer door de rook heen te turen
Eindelijk is het stil, na het donderen en vuren
Hier is namelijk hard en fel gestreden
Nu hoor je alleen geklaag en gebeden
Over is het nog niet, het lijden
Maar vanaf nu breken aan betere tijden

Ik leg mijn wapenrusting naast mij neer
Heel mijn lichaam is moe en het doet zeer
Langzaam ga ik zitten op een rots
Ik ben overwinnaar en dus ben ik trots
Nog even, en dan zal er geen traan meer zijn
Weg zal dan alles wezen, verdriet en pijn

En dan klinkt er trompetgeschal…
Luister! Ik hoor de stem van de vazal
Hij roept: “Ik stel u de Overwinnaar voor”
En dan breken de eerste zonnestralen door…
Verschijnt Hij als het eerste en eeuwige licht
Het einde en het begin van alle dingen is in zicht

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.