De herders

door | Kerst

We zitten hier rond een groot vuur
Het is een heldere nacht koud en guur
Hier houden we de wacht over de schapen
In de donker turend zonder te slapen

Dan verschijnt er een helder licht
Zo schoon, een prachtig gezicht
De engel zei: Vreest niet!
Want God is het die naar u omziet

Toen verscheen er een engelenkoor
Het klonk hemels voor mijn oor
Dat de eeuwige Vrede is geboren
En het morgenlicht op doet gloren

Naar Bethlehem gingen wij snel
En vonden daar een jong stel
Met een kindje, zo klein en teer
Onze Redder, Koning en Heer.

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.