Geest

door | Pinksteren

Door de wind gedragen
Durf jij dat te wagen
Geest van hierboven
Leer mij dat te geloven
Zet mij in vuur en vlam
Volgend het Lam

Leer mij over Hem te spreken
Genade bij U af te smeken
Uw naam gebrand in mij
Niet gebonden maar vrij
Gedragen door de wind
Omdat ik U bemin

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.