Groot is Uw trouw o Heer

door | Lof en aanbidding

Groot is Uw trouw o Heer
Iedere dag, telkens weer
Toont Gij Uw immense goedheid
Ontkennen kan niet, het is een feit
Want U zorgt met vaderlijk mededogen
Mij aankijkend met liefelijke ogen
Dan voel ik Uw bedekkende vaderhand
U wilt hiermee benadrukken onze band
Dat U voor altijd onze Vader wilt zijn
En dan zegt U tot mij: Jij bent mijn!
Want Mijn trouw is aan jou iedere dag groot
Voor nu, voor dadelijk, zelfs na de dood

O gij hoorder, roemt nu daarvoor onze Heer
Prijst Zijn naam, zing dan, zing tot Zijn eer!
Halleluja, Amen!

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.