Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam

door | Lof en aanbidding

Zachtjes, vol eerbied spreek ik uit Uw Naam
Hoe kan een mens ooit voor U bestaan?
Gij Koning, o allerhoogste Majesteit
Mijn God en Vader, die leeft in eeuwigheid
Hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde
Die door Immanuel mijn leven spaarde

Hoe wonderlijk mooi en machtig zijt Gij
Die ook omkeek naar dit mensenkind, naar mij
Is ooit Uw Naam volmaakt geprezen?
Mijn God, Mijn Vader, volmaakt Opperwezen
Zing daarom het schoonste lied voor Mijn Koning
Zittend op de troon, in Zijn Hemelse woning

Spreek daarom vol eerbied Zijn Naam uit
Want u heeft het wel over de Vader van de Bruid
De Eerste en de Laatste, Schepper van het heelal
Luister! Zijn Naam klinkt na het bazuingeschal
Adonai! Mijn Koning en Heer!
Door engelen en mensentong tezaam, tot Zijn eer!

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.