Ik wil U prijzen

door | Lof en aanbidding

Heere, ik wil U prijzen
Mijn eeuwige dank bewijzen
Want U hebt mij gehoord, gered
U hoorde naar mijn ziel, het gebed
Daarom komt U toe alle lof en eer
Want Gij zijt mijn Vader, Heer

Wanneer ik ken zoveel tegenspoed
En langzaam bezwijken moet
Vallend, nederig geknield
Moet ik loslaten, mijn trotse ziel
Dan richt ik mijn oog
Naar U toe, naar omhoog

Gij mijn Heer, zijt mijn levensbron
Want U laat niet los wat Uw hand begon
Daarom zal ik U met psalmen prijzen
Ik zal U eeuwig mijn dank bewijzen
Dan zal ik zingen, in mijn God verblijd
Mijn leven geheel aan Hem toegewijd

Amen, ja amen, U zij alle lof, dank en eer!

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.