Lofzang

door | Lof en aanbidding

Omhoog gaat mijn lofzang
Omdat ik naar U verlang
Hoor naar dit prachtige geluid
Warme woorden worden geuit

Ik zal mijn Heer prijzen
Mijn dank ten hemel doen rijzen
Want Hij is wonderlijk goed
In en met alles wat Hij doet

Hij zorgt voor mij iedere dag
Kent mijn tranen, hoort mijn lach
Leert mij bidden hoe ik Hem verwacht
Wanneer Hij voor mij komt in de nacht

Daarom wil ik nu zingen
Over al deze wonderlijke dingen
Hem loven, dat Gij mijn Vader zijt
Een bron van vreugde, dat is een feit

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.