U die in mij wonen wilt

door | Troost en bemoediging

Vader, hoog in de hemel maar zo dichtbij
U die wilt wonen in het hart van mij
Opent nu in mij een nieuwe levende bron
En brengt licht in mij gelijk als de zon

Ja, u wilt mij bovenal alles geven
zelfs het eeuwig leven
U leert mij mijn hart te richten naar boven
En dan zal en mag ik U eeuwig loven

Uit mijzelf zal ik U niet danken
Geen lofgedicht of mooie klanken
Maar U legt mij de woorden in de mond
En dat zal klinken de wereld rond

Vader, hoog in de hemel maar zo dichtbij
U die wilt wonen in het hart van mij
U zij eeuwig de lof, dank en eer
Daarop zeg ik Amen, Heere Heer!

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.