Zing met een vrolijke stem

door | Lof en aanbidding

Zing nu met een vrolijke stem
Dat uw zang opklinkt tot in Jeruzalem
Mijn God, U wil ik eeuwig loven
Daarom verhef ik mijn stem naar boven
Alleen zo wordt Gods trouw verheven
En al Zijn daden worden zo beschreven
Zing en gedenk hier aan in uw gebeden
Loof Hem daarom nu met hart en stem
Prijst Zijn naam, verheerlijk Hem

Downloaden

Via onderstaande buttons kunt u het gedicht downloaden als een afbeelding of pdf.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door De Dichter en landschapsfotograaf Sander Poppe. U mag deze alleen voor eigen gebruik downloaden. Wilt u het verder verspreiden? Neem daarvoor contact met ons op.